IOU

Bestuursleden en redactie adressenVoorzitter: Ton Op de Weegh - voorzitter(at)olympiajol.nl
Secretaris: Fokko Ringnalda - iousecretaris(at)olympiajol.nl
Penningmeester: P. Meintema - penningmeester(at)olympiajol.nl
Redactie: Barbara Schreuder - iouredactie(at)olympiajol.nl