Algemene Leden Vergadering 11 maart 2017Geachte leden, leden van verdienste, ereleden en belangstellende leden van de IOU,

Hierbij nodigen wij U van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering 2017 te houden op zaterdag 11 maart 2017 om 15.00 uur tijdens de Hiswa in Amsterdam.
De vergadering start om 15.00 uur in de zaal G 109 direct boven de hoofdingang cq boven de stand van de IOU.

Aansluitend de vergadering wordt U vanaf 17.00 uur tot ca. 18.30 uur op de stand van de IOU een borrel aangeboden.
Entree voor de Hiswa is geheel gratis voor onze leden (één kaart per lid) en is enkel op de zaterdag verkrijgbaar bij Thies Bosch. Thies is aanwezig bij de entree balie van de Hiswa of te bereiken onder nummer 06-53727343. Vooraf de vergadering is het mogelijk de Hiswa te bezoeken.

Schrijf U tijdig in via de site (wedstrijdcentrum) zodat wij met voldoende zorg het programma met borrel kunnen voorbereiden.

Graag ontvangen wij U allen op deze bijzondere bijeenkomst.
Namens het bestuur,
Fokko Ringnalda
Secretaris IOU NED.