Kerst en Nieuwjaarsgroet 2016 Olympiajol-NEDNieuwsfoto: 

Beste Olympiajol zeilers, belangstellenden,


Prettige feestdagen

Allereerst wenst het bestuur van de IOU-NED alle leden, partners, familieleden en belangstellenden prettige Kerstdagen toe en vooral een gezond, voorspoedig en gelukkig 2017.


Wedstrijdkalender 2017

Op de site is inmiddels de nieuwe wedstijdkalender 2017 verschenen, met een groot aantal interessante evenementen, onder voorbehoud van goedkeuring op de ALV in maart.

Compliment aan de Vlootvoogden uit de regio’s Noord en Zuid die i.s.m. hun Vlootleden, lokale sponsoren elke keer weer, met veel inzet en op vrijwillige basis een fantastisch zeilevenement weten te organiseren met een hoog sociaal gehalte. TOP en hartstikke bedankt voor jullie inzet !!

De EURO in augustus op het Comomeer van Italië en de ONK medio september op Medemblik, zijn geslaagde toppers geworden in opzicht van het wedstrijd-zeilen, sociaal, promotioneel en verdienen navolging over een aantal jaren.


Promotie doelstellingen

In 2017 zullen onze doelstellingen m.b.t. het promotie beleid onverminderd worden voortgezet, zoals bijvoorbeeld inzet van onze twee “Cora de Vries” Promotieboten, de promo boot van Vloot Zuid, de WOW op 14 januari in Katwijk, Boot Holland van 10-15 februari en de Hiswa in maart, daaraan gekoppeld de ALV.
Last but not least... deelname aan een groot aantal Multi zeilevenementen, waar meerdere klasse aan deelnemen, iets wat onze Olympiajol de gelegenheid biedt onze promotie middelen in te zetten en de klasse in breder verband te adverteren.

Zeker zo belangrijk, zo niet belangrijker is de sociale instelling van onze zeilers en het daarbij behorende gezelligheid aspect.
“Men heeft wat voor elkaar over , helpt intreders, ondersteunen-prikkelen collega zeilers met trim en training “ worden vaak door geïnteresseerden of nieuwkomers als positieve punten vermeld.
Prima, zo zijn we in goede zin allen “Ambassadeurs “ van de Olympiajol klasse, een ieder op zijn of haar eigen manier.

De Olympiajol.nl site speelt zeer belangrijke rol in de communicatie en promotie van de Klasse. Deze site heeft dagelijks een hoog aantal bezoekers, ook van buitenaf en wordt in het komende jaar 2017 vernieuwd naar de site welke in 2015-2016 is gebruikt voor de EURO en ONK.

IOU-NED bestuur

In maart 2017 treden ondergetekende en Jan Willem af, waarbij inmiddels 2 nieuwe kandidaten bereid zijn gevonden, zich met volle overgave en enthousiasme, in te zetten voor de IOU-NED voor de komende bestuursperiode van 3 jaar.

Bedankt

Rest mij om alle IOU leden-Ambassadeurs, Vlootvoogden, Supporters, Sponsors, Barbara en het bestuur hartelijk te bedanken voor hun positieve inzet en bijdrage aan de IOU-NED.

Met vriendelijke zeilersgroet,
Ton Op de Weegh NED 17
Voorzitter IOU-NED