IOUDe IOU is de klasseorganisatie voor de Olympiajol in Nederland.

De constante groei en verjonging van de klasse toont aan dat de O-jol ons Nederlanders kennelijk wel ligt. Maar niet alleen in Nederland is dat het geval. In heel Europa wordt in de O-jol wedstrijd gezeild. Al deze landen zijn aangesloten bij de Internationale Olympiajollen Union (IOU), het overkoepelend orgaan voor Europa.
Europese kampioenschappen vinden afwisselend plaats in ondermeer Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italie. Bij de vele nationale en internationale wedstrijden zijn startaantallen van 50 tot 80 boten al een heel normaal beeld geworden. Bij de Europese kampioenschappen komen over de 100 boten aan de start.

De IOU-Nederland is onderverdeeld in twee regio's en daarbinnen per zeilwater onderverdeeld in zogenaamde vloten. De vloten worden geleid door de vlootvoogden, die ter plaatse de klassebelangen behartigen, oefenwedstrijden en eventueel ook klasse-evenementen organiseren.

De IOU-Nederland bestond in 2010 50 jaar.

Zie hieronder de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging

BijlageGrootte
STATUTEN BOEKJE 3 maart 2012.pdf65.1 KB